Recent publications

Design and construction of a quantum matter synthesizer

Jonathan Trisnadi, Mingjiamei Zhang, Lauren Weiss, Cheng Chin

ArXiv:2205.10389

 

Observation of interaction-induced mobility edge in a disordered atomic wire

Yunfei Wang, Jia-Hui Zhang, Yuqing Li, Jizhou Wu, Wenliang Liu, Feng Mei, Ying Hu, Liantuan Xiao, Jie Ma, Cheng Chin, Suotang Jia

ArXiv:2204.12730

 

Dynamical preparation of an atomic condensate in a Hofstadter band

Han Fu, Andreas Glatz, F. Setiawan, Kai-Xuan Yao, Zhendong Zhang, Cheng Chin, and K. Levin

Phys. Rev. A 105, 043301 (2022), Full Text, ArXiv: 2107.11547.

 

Domain-wall dynamics in Bose–Einstein condensates with synthetic gauge fields

Kai-Xuan Yao, Zhendong Zhang, Cheng Chin

Nature 602, 68–72 (2022), Full Text, ArXiv: 2105.15052.